Logo White Small

6 TED & TEDx talks that can change your perspective in life

[:EL]

” Όλα είναι θέμα οπτικής”

Είμαι βέβαιος ότι το έχετε ακούσει πολλές φορές, αλλά πόσο συχνά το σκέφτεστε; Η οπτική σας είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές του κόσμου σας, γιατί είναι κυριολεκτικά ο κόσμος που δημιουργείτε για σας.

Ο Μάρκος Αυρήλιος είπε – “Όλα όσα ακούμε είναι μια άποψη, όχι ένα γεγονός. Όλα όσα βλέπουμε είναι μια οπτική, όχι η αλήθεια. “Ο Friedrich Nietzsche το έλεγε με πιο απλό τρόπο -« Δεν υπάρχουν γεγονότα, μόνο ερμηνείες ». Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρέπει να τροφοδοτήσουμε το μυαλό μας με τις μεγάλες ερμηνείες του κόσμου, επίτευξη μεγαλύτερης κατανόησης και ανάπτυξης της ζωής.

Μια ομιλία TED που ακολουθείται από τη δική σας έρευνα, είναι σίγουρα ένας δροσερός τρόπος για να τροφοδοτήσετε το μυαλό σας σήμερα. Σε αυτή τη λίστα, μπορείτε να εξερευνήσετε τον κόσμο με διαφορετικά μάτια, με τους ανθρώπους να μιλάνε για την τρέλα των τροφικών αποριμμάτων στον κόσμο μας, τον εθισμό, τη φύση, το άγχος και τη στάση μας απέναντι στη ζωή.

1. How To End The Food Waste Fiasco | Rob Greenfield

Ο κύριος σκοπός του Rob Greenfield στη ζωή είναι να εμπνεύσει την υγεία, την ευτυχία και την ελευθερία στη γη και αγαπά να το κάνει με εκπληκτικά παράξενο τρόπο. Στη συζήτησή του, μοιράζεται την εμπειρία του και τα μαθήματα που έμαθε αφού άρχισε να τρώει τον εαυτό του από τους κάδους δίπλα στα μαγαζιά με είδη τροφίμων.

“In the United States, we waste about half of all the food we produce, which means that we produce enough food to feed about two entire American populations, all while 50 million Americans are food insecure”

Πολλές φορές αισθανόμαστε αβοήθητοι από την ψευδαίσθηση ότι δεν είμαστε σε θέση να αλλάξουμε τα πράγματα στον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι αν δώσετε προσοχή στις μικρές καθημερινές ενέργειές σας και πώς επηρεάζουν το περιβάλλον σας, τότε μπορείτε εύκολα να είστε μέρος της λύσης.

 1. Tales of ice-bound wonderlands | Paul Nicklen

Ο Paul Nicklen, γνωστός για τις φωτογραφίες άγριας ζωής του για την National Geographic, φωτογραφίζει τα πλάσματα της Αρκτικής και της Ανταρκτικής με σκοπό να δημιουργήσει παγκόσμια συνειδητοποίηση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος. Η αντίθεση των συναισθημάτων μεταξύ των υπέροχων εικόνων και της σημασίας του μηνύματος είναι πέρα ​​από τις λέξεις.

“I want the people to understand and get the concept that, if we lose ice, we stand to lose an entire ecosystem”

Το πρώτο βήμα προς την αλλαγή είναι η συνειδητοποίηση και αυτή τη στιγμή ο ίδιος αυξάνει την ευαισθητοποίηση μέσω  της Sea Legacy, αποτέλεσμα μιας συνεργασίας με μερικούς από τους πιο έμπειρους φωτογράφους, κινηματογραφιστές και αφηγητές που εργάζονται για λογαριασμό των ωκεανών μας.

3. Everything you think you know about addiction is wrong | Johann Hari

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις κοινωνίες μας είναι το πλήθος των ανθρώπων που καταστρέφουν τη ζωή τους λόγω τον εθισμού τους στα ναρκωτικά. Οι κυβερνήσεις μας έχουν ξοδέψει δισεκατομμύρια για να λύσουν το πρόβλημα ενώ παλεύουμε για τον “πόλεμο κατά των ναρκωτικών” για περισσότερα από 100 χρόνια.

“The thing I realized that really blew my mind is that almost everything we think we know about addiction is wrong, and if we start to absorb the new evidence about addiction, I think that we’re going to have to change a lot more than our drug policies.”

Πρέπει να καταπολεμήσουμε πρώτα τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών; Η κύρια ιδέα εδώ σίγουρα αξίζει να εξαπλωθεί.

4. Hidden miracles of the natural world | Louie Schwartzberg

Ο Louie Schwartzberg είναι ένας κινηματογραφιστής, ο οποίος συλλαμβάνει εκπληκτικές εικόνες που γιορτάζουν τη ζωή, αποκαλύπτοντας συνδέσεις, καθολικούς ρυθμούς και μοτίβα. Αυτή είναι μια σπουδαία ομιλία του TED για τη διεύρυνση της οπτικής σας στον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται παρατηρώντας τη φύση, στο διαρκώς εξελισσόμενο ταξίδι μας . Μπορεί επίσης να αισθανθείτε ευγνώμων για το γεγονός ότι είστε μέρος του όμορφου πλανήτη μας ενώ παρακολουθείτε αυτό.

“ We are on the threshold of extraordinary advances, born of our drive to unveil the mysteries of life.”

 flower exotic colorful pink 39574

 1. All it takes is 10 mindful minutes | Andy Puddicombe

  Πότε ήταν η τελευταία φορά που φροντίσατε συνειδητά το μυαλό σας; Οι ταχύτατες κοινωνίες μας δημιούργησαν ένα επικίνδυνο περιβάλλον για το μυαλό μας, αλλά οι περισσότεροι από τους ανθρώπους σήμερα δεν γνωρίζουν αυτό το γεγονός. Ο Andy Puddicombe, ο οποίος θεωρείται εμπειρογνώμονας, παρουσιάζει πως χαλαρώνοντας το μυαλό σας και βιώνοντας την παρούσας στιγμή μπορεί να είναι μια μεταμορφωτική εμπειρία για τη ζωή σας.

  “Well, whatever it is, meditation offers the opportunity, the potential to step back and to get a different perspective, to see that things aren’t always as they appear”


6. Life is easy. Why do we make it so hard? | Jon Jandai

Ο Jon Jandai είναι ένας καλλιεργητής από την Ταϊλάνδη, ο οποίος ίδρυσε το “Pun Pun Center”, ένα βιολογικό αγρόκτημα όπου οι άνθρωποι εκπαιδεύονται για βιώσιμη διαβίωση προστατεύοντας  σπάνιους σπόρους. Κατά τη διάρκεια αυτής της ομιλίας, θα έχετε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση της ζωής, όπου όλα φαίνονται εύκολα.

“A bird can make a nest in one or two days, a rat can dig a hole in one night, but we, the clever humans, can spend 30 years to gain a house.”

Από την οπτική του, ζούμε στην πιο απολίτιστη περίοδο για τους ανθρώπους στη γη ..

pexels photo 1734971[:en]

“Everything is a matter of perspective”

I am sure that you have heard this before many times, but how often do you think about it? Your perspective is one of the most important aspects of your world, cause it is literally the world that you create for you.

Marcus Aurelius said — “Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.” Friedrich Nietzsche said it in a more simple way — “There are no facts, only interpretations.” We could say that we must feed our minds with great interpretations of the world in order to reach greater understanding and growth in life.

A TED talk that is followed by your own research, it is certainly a cool way to feed your mind today. In this list, you can explore the world through different eyes, with people talking about the madness of food waste in our world, addiction, nature, stress, and our attitude towards life.

1. How To End The Food Waste Fiasco | Rob Greenfield

Rob Greenfield’s main purpose in life is to inspire health, happiness, and freedom on earth and he loves doing that in surprisingly strange ways. In his talk, he is sharing his experience and the lessons that he learned after he started feeding himself from dumpsters next to grocery stores.

“In the United States, we waste about half of all the food we produce, which means that we produce enough food to feed about two entire American populations, all while 50 million Americans are food insecure”

Many times we feel helpless by the illusion that we are not in a position to change things in the world. The truth is, that if you pay attention to your little daily actions and how they affect your environment, then you can easily be part of the solution.

 1. Tales of ice-bound wonderlands | Paul Nicklen

Paul Nicklen, well-known for his wildlife photos for National Geographic, he photographs the creatures of the Arctic and Antarctic with an aim to generate global awareness on climate change. The contrast of emotions between the wonderful images and the importance of the message is beyond words.

“I want the people to understand and get the concept that, if we lose ice, we stand to lose an entire ecosystem”

The first step towards change is awareness, and he is currently raising more awareness with Sea Legacy, a collaboration of some of the most experienced photographers, filmmakers, and storytellers working on behalf of our oceans.

3. Everything you think you know about addiction is wrong | Johann Hari

One of the biggest problems in our societies is the amount of people that are ruining their lives cause of their drug addiction. Our governments have spent billions to solve the problem and we are fighting the “war on drugs” for more than 100 years.

“The thing I realized that really blew my mind is that almost everything we think we know about addiction is wrong, and if we start to absorb the new evidence about addiction, I think that we’re going to have to change a lot more than our drug policies.”

Should we fight a war on drugs in the first place? The main idea here is definitely worth spreading.

4. Hidden miracles of the natural world | Louie Schwartzberg

Louie Schwartzberg is a cinematographer, who captures breathtaking images that celebrate life, revealing connections, universal rhythms, and patterns. This is a great TED talk for broadening your perspective on the way that we are evolving by observing and imitating nature, on our forever-evolving journey through the years. You might also feel grateful for being part of our beautiful planet while watching this.

“ We are on the threshold of extraordinary advances, born of our drive to unveil the mysteries of life.”

 flower exotic colorful pink 39574

 1. All it takes is 10 mindful minutes | Andy Puddicombe

  When was the last time that you consciously took care of your mind? Our fast-paced societies created a dangerous environment for our minds, but most of the people today are still not aware of this fact. Andy Puddicombe, being considered as a mindfulness expert, he is greatly presenting how relaxing your mind and experiencing the present moment can be a transformative experience for your life.

  “Well, whatever it is, meditation offers the opportunity, the potential to step back and to get a different perspective, to see that things aren’t always as they appear”


6. Life is easy. Why do we make it so hard? | Jon Jandai

Jon Jandai is a farmer from Thailand, who founded the “Pun Pun Center”, an organic farm where people are educating themselves on sustainable living while protecting rare seeds. During this speech, you will have a taste of a very different approach to life, where everything seems to be easy.

“A bird can make a nest in one or two days, a rat can dig a hole in one night, but we, the clever humans, can spend 30 years to gain a house.”

From his point of view, we are living in the most uncivilized era of humans on earth.

pexels photo 1734971[:]

• More Articles

Χάρτης
Άρθρα

Χάρτης: ένα περιοδικό σε ψηφιακό περιβάλλον

Στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας, η τέχνη, επιστήμη, ακόμη και τα συναισθήματα ακροβατούν ανάμεσα στον ψηφιακό και στον πραγματικό κόσμο. Πολλές φορές, βλέπουμε την τέχνη

Διάβασε Περισσότερα »
νοημοσύνης
Άρθρα

Tο διαφορετικό τοπίο της ανθρώπινης νοημοσύνης. 

Πολλές φορές έχουμε ακούσει να αποκαλούν είτε εμάς είτε τον πλησίον μας “ηλίθιο” ή “χαζό”. Για την αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων ενός ατόμου, είναι σημαντικό

Διάβασε Περισσότερα »

DON'T

miss out

Κάνε εγγραφή στο newsletter για να έχεις όλα τα τελευταία νέα μας απευθείας στο inbox σου!