Logo White Small

Η UNESCO & η Παγκόσμια Ημέρα Εκπαίδευσης

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση

Σύμφωνα με την Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθένας άνθρωπος έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση.  Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθμίδα. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάμεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές ομάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.

Η 24η Ιανουαρίου είναι η Διεθνής Ημέρα Εκπαίδευσης σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή την ημέρα,, η οποία καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2018, και σκοπός είναι να αναδειχθεί ο ρόλος που διαδραματίζει η εκπαίδευση στην παγκόσμια ειρήνη και στην βιώσιμη ανάπτυξη.

UNESCO

Η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών αποτελεί σημαντικό εξειδικευμένο διεθνή οργανισμό του ΟΗΕ, ή με την πιο γνωστή ονομασία του Οργανισμού,UNESCO. Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 1945.

Στόχος του Οργανισμού αυτού είναι η παγίωση της παγκόσμιας ειρήνης μέσα από την επικοινωνία των λαών μέσω της εκπαίδευσης, των φυσικών και κοινωνικών επιστημών και του πολιτισμού. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια η UNESCO αποτελεί ένα διεθνές κέντρο επικοινωνίας αλλά και εργαστήριο ιδεών στη δημιουργία προτύπων στη συνομολόγηση διεθνών συνθηκών σε πολλά αναδυόμενα προβλήματα, όπως ηθικής τάξης, καθώς και τον σεβασμό και τις κοινές αξίες κάθε πολιτισμού των λαών.

Ο σύγχρονος ρόλος του Οργανισμού αυτού είναι πολύ σημαντικός ιδιαίτερα στην αναζήτηση παγκόσμιων οραμάτων για τον αμοιβαίο σεβασμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη των λαών που υπαγορεύουν σχετικές συνθήκες των ανθρώπινων δικαιωμάτων με απώτερο στόχο την εξάλειψη της φτώχειας ή τουλάχιστον τον περιορισμό της.

Είναι ο μοναδικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών που σύμφωνα με το καταστατικό του καλύπτει όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης με άλλα λόγια η εκπαίδευση είναι η “καρδιά” της αποστολής του συγκεκριμένου οργανισμού. Και έχει ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της Agenda 2030 για την Παγκόσμια Εκπαίδευση και της υλοποίησης του Βιώσιμου Αναπτυξιακού Στόχου No 4.

Η UNESCO έχει 193 κράτη-μέλη και 11 συνδεδεμένα μέλη τα οποία είναι σχεδόν όλα κράτη μέλη του ΟΗΕ. Λειτουργεί ως παγκόσμιο κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών και διάδοσης προγραμμάτων με τα οποία υποστηρίζει τα κράτη μέλη στις αναγκαίες θεσμοθετήσεις σε κοινούς τομείς δράσης τούτο επιτυγχάνεται με τις εθνικές επιτροπές του κάθε κράτους που συνδέονται με τα κεντρικά γραφεία (Γραμματεία) στο Παρίσι. Οι Εθνικές Επιτροπές αποτελούν έτσι, ως περιφερειακά γραφεία, τους συνδέσμους μεταξύ των Χωρών-μελών και του Οργανισμού υποβοηθώντας τον μέσα σε διετή προγράμματα εργασίας.

παγκόσμια-ημέρα-εκπαίδευσης-unesco

Σύμφωνα με το ΟΗΕ “πάνω από 244 εκατομμύρια παιδιά και νέοι εκτός σχολείου και 771 εκατομμύρια ενήλικες είναι αναλφάβητοι. Το δικαίωμα τους στην εκπαίδευση είναι το ισχυρότερο μέσο που διαθέτουμε για να σπάσουμε το κύκλο της φτώχειας, να εξαλείψουμε τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Ακόμα, το 70% των κρατών μελών της UNESCO δαπανούν λιγότερο από 4% του ΑΕΠ τους για την εκπαίδευση. Για να επιτευχθεί ο παγκόσμιος στόχος που έχει τεθεί για το 2030, για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να προσληφθούν 69 εκατομμύρια δάσκαλοι και καθηγητές.

Επιπλέον, είναι προτεραιότητα για την UNESCO η ισότητα των φύλων στον τομέα της εκπαίδευσης γιατί παρόλο την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή με τον αποκλεισμό αρκετών γυναικών και κοριτσιών από τα εκπαιδευτικά συστήματα αρκετών χωρών, το φυλετικό χάσμα εξακολουθεί να υφίσταται και οι γυναίκες αποτελούν τα δύο τρίτα των ενηλίκων που παραμένουν αναλφάβητοι.

Η εκπαίδευση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι αυτή που μπορεί να αναπλάσει και να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του ατόμου. Όπως έχουν πει και οι αρχαίοι φιλόσοφοι, η εκπαίδευση , έχει δια βίου χαρακτηριστικά, οπότε σε κάθε στιγμή της ζωής μας και από οποιαδήποτε άνθρωπο, μας δίνεται η ευκαιρία να μάθουμε. Αξίζει λοιπό, να δίνουμε πρωταρχικό ρόλο σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέας, αυτόν της εκπαίδευσης.

Για περισσότερα άρθρα σχετικά με την εκπαίδευση, διάβασε εδώ Εκπαίδευση | TEDxUniversityofMacedonia

• More Articles

Χάρτης
Άρθρα

Χάρτης: ένα περιοδικό σε ψηφιακό περιβάλλον

Στη σημερινή εποχή της τεχνολογίας, η τέχνη, επιστήμη, ακόμη και τα συναισθήματα ακροβατούν ανάμεσα στον ψηφιακό και στον πραγματικό κόσμο. Πολλές φορές, βλέπουμε την τέχνη

Διάβασε Περισσότερα »
νοημοσύνης
Άρθρα

Tο διαφορετικό τοπίο της ανθρώπινης νοημοσύνης. 

Πολλές φορές έχουμε ακούσει να αποκαλούν είτε εμάς είτε τον πλησίον μας “ηλίθιο” ή “χαζό”. Για την αξιολόγηση των γνωστικών ικανοτήτων ενός ατόμου, είναι σημαντικό

Διάβασε Περισσότερα »

DON'T

miss out

Κάνε εγγραφή στο newsletter για να έχεις όλα τα τελευταία νέα μας απευθείας στο inbox σου!